Universele bibliotheek – Niet gerealiseerd

2010 – Breda – lokaal01 – B sides and Rarities

Locatie: Defka – Assen – tentoonstelling ‘stedelijke ruimte’
Periode: 21-05-2004  tot  12-06-2004

Concept: Een Universele bibliotheek met betrekking tot de tuin van Defka

Wat mij boeit bij het maken van beeldende kunst is dat men zich op onbekend terrein begeeft. Hoe verbeeldt men een idee zodat een toeschouwer dit ook kan begrijpen? Wat verwacht een toeschouwer? Wat is wel of geen kunst?
Hoeveel betekenis moet er in een beeld zitten voordat het duidelijk wordt wat er bedoeld wordt, en is er niet al genoeg betekenis op de wereld? Hoeveel nieuwe betekenissen kan men nog toevoegen aan onze door informatie overspoelde wereld? Moet alles wel een betekenis hebben?
Wat moet er verbeeld worden?, is de vraag en,  wordt er niet al genoeg verbeeld?

In 2004 deed ik mee aan een het project `stedelijke ruimte` een tentoonstelling in Defka Assen. Bij dit project wilde ik een werk in de tuin realiseren.

De tuin van DefkA is een rechthoekig stuk grond achter het pand met veel bijzondere kenmerken. ( zie schematische plattegrond & foto’s)
De rechterwand van de tuin wordt gevormd door een oude kloostermuur van ruim 4 meter hoog en 30 meter lang (5), met daarnaast een breed tegelpad (4) voor auto’s dat naar een oude garagebox (6) halverwege rechtsachterin de tuin leidt, naast de garagebox is een schutting van losse staande houtenlamellen o.i.d. (7) , waarachter zich een ander deel van de tuin bevindt dat bestaat uit een incidenteel parkeerterrein (9) voor het naastgelegen theater (11). Links op dit stukje want de tuin staan een paar afdakjes van golfplaten (8), de buitenopslag van de DefkA. Dit achterste gedeelte wordt van de openbare weg gescheiden door een gegalvaniseerd traliehek. Vanuit de tuin zie je aan de overkant van de weg de Hema (10). De gehele linkerwand van de tuin, ongeveer 35 meter, wordt gevormd door het gebouw van theater de kolk (11) een hoge gemetselde stenen wand die nadrukkelijk zichtbaar aanwezig is. Verder is er nog de achterzijde van de defka, het pand, een niet al te best onderhouden oud heren huis met allerlei schuurtjes waarvan een bepaald gedeelte door de mensen van DefkA zelf worden aangeduid als ´de ruïne´ (2).
Het oppervlak van de tuin wordt naast het tegelpad gevuld met bomen, (appel en peren) struiken, bloemen, een vijver (3). Hier en daar staat een bankje of een gieter of is het restant van een vroeger kunstproject in de tuin te zien.
Kortom het is een losse natuurlijke en een beetje verwilderde tuin.

Voor mij is de tuin van DefkA al een installatie, gevuld met betekenis en geschiedenis, het enige dat ontbreekt, is de informatie die dat zichtbaar maakt.

Ik wilde een beeld maken dat het ‘niets’ het ‘niet geclassificeerde’ in deze tuin zichtbaar zou maken. Door alle kennis te verzamelen bleef vanzelf het ‘niets’ in de tuin aanwijsbaar over.

Het was nodig een ‘Universele bibliotheek’ van de tuin op te stellen want op zoek naar het verbeelden of vinden van ‘niets’ mag niets ontbreken in deze bibliotheek.
In de bibliotheek wordt de tuin en al zijn onderdelen gearchiveerd. In dit archief komen alle aspecten van verleden, heden en toekomst naar voren. Deze kennis over de tuin moest verzameld, gerubriceerd, geclassificeerd en toegankelijk gemaakt worden op een centraal punt in dezelfde  tuin.

De kennisonderdelen van de bibliotheek zouden onder andere zijn.:
– Geschiedenis ( o.a. het ontstaan van de tuin, de ontwikkeling van de afzonderlijke onderdelen en wanneer en door wie de verschillende wijzigingen plaats vonden).
– Landschapsarchitectuur ( o.a. was er een plan voor de aanleg, routes van paden
is de tuin organisch ontstaan, was er een gedeeltelijk plan, wie maakte die plannen ),
bodemgesteldheid, sedimenten grondsoorten, (o.a. autochtoon of allochtone grondsoorten, plaats in de geschiedenis i.v.m. bijvoorbeeld de ijstijd ).
– Locatie in de stedelijke omgeving, plattegronden ( o.a. het huis waar dit de tuin van is wat is, was, wordt daarvan de functie.)
– Begroeiing, bodembedekking, bebouwing, botanische samenstelling waarbij iedere
benoemde soort weer kan worden ingedeeld naar o.a. grootte, leeftijd, bloeitijd, zaadvorming hoelang ze er al staan, hoe je die kunt onderhouden, snoeien stekken, stemmingen beleefd op verschillende plekken, enz.,

– Specifieke sociale demografie ( o.a. wie is er in de tuin geweest, wanneer, en wie niet wanneer, waarom. Hun leeftijd, eetgewoonte, seksuele en muzikale voorkeur enz.)
– Namen van werklieden die de onderdelen in de tuin hebben gemaakt, hun gezinssamenstelling, haarkleur, woonplaats, leeftijd, sofi-nummer enz.
– Zichtbare sterrenhemel, de horoscopen van allen die er koffie hebben gedronken
straling, radio televisie mobiele telefoon, satelliet, noorderlicht, radioactiviteit
– Dierenleven ( o.a. tijdelijke en permanente bewoners, zoogdieren, huisdieren, vogels,
reptielen, amfibieën, arachniden, micro-organismen, eencelligen, virussen, sporen, schimmels, hun paringsgedrag en individuele leeftijd, leeftijdsverwachting en eventuele genetische afwijkingen en ziektes.
– Anorganische materialen ( o.a. wel of niet door mensen vervaardigd, indien niet, is het
vervaardigd? indien niet,  waar komt het vandaan heeft het nut of is het alleen maar. Wel door mensen vervaardigd, waarvoor, hoe, wanneer, waarom enz.
Anekdotes en mythes, waarheden en gezegdes van toepassing

– De relatie van de tuin t.o.v. de rest van de wereld alle andere tuinen enz.
– enz. enz. enz.

De beknopte inhoudsopgave hierboven geeft de complexiteit van het project slechts gedeeltelijk aan.
– Men zich afvragen of er een informatiestop moet gelden vanaf het begin van de tentoonstelling of dat de informatie inwinning door moet blijven gaan. Dit zodat bijvoorbeeld alle tentoonstellingsbezoekers ook hun plekje in het archief krijgen.
– Alle informatie moet ook nog gepresenteerd toegankelijk en opvraagbaar zijn, wat ook weer specifieke problemen met zich meebrengt, zoals welk medium te gebruiken, hoe de informatie te indexeren en de informatie te controleren op juistheid.
– De bibliotheek is pas compleet als alle informatie aanwezig en toegankelijk is.

Wat een zeer interessant beeld had kunnen worden kon helaas niet doorgaan.
Er was niet genoeg tijd of geld zodat het werk niet gerealiseerd kon worden.

André Kok
2009


Advertentie